Płatności

Opłata za wydanie duplikatu legitymacji

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu- 9 zł.

Opłatę wnosi się na konto dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej nr 58 w Warszawie.

Numer konta: 74 1030 1508 0000 0005 5081 4013

Tytuł przelewu: „duplikat legitymacji- imię i nazwisko ucznia, klasa”.

 

Opłata za wydanie duplikatu świadectwa

Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu – 26 zł za 1 szt.

Opłatę wnosi się na konto dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej nr 58 w Warszawie.

Numer konta: 74 1030 1508 0000 0005 5081 4013

Tytuł przelewu: „duplikat świadectwa- imię i nazwisko ucznia”.

 

Zwroty za zniszczone podręczniki

Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany jest wpłacić określoną kwotę na konto Wydzielonego Rachunku Dochodów Szkoły Podstawowej nr 58 w Warszawie.

Numer konta: 55 1030 1508 0000 0005 5081 4064

W treści przelewu należy wpisać: Szkoła Podstawowa nr 58 Warszawa, imię i nazwisko ucznia oraz klasa.

Rodzic lub opiekun prawny przedstawia w sekretariacie kopię wpłaty należności na konto.