UBEZPIECZENIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy  konsorcjum Marsh i Supra Brokers , w ramach Prawa Zamówień Publicznych przeprowadziło konkurs ofert i wyłoniło najlepszą ofertę ubezpieczenia dla dzieci dla wszystkich jednostek oświatowych m.st. Warszawy.

Korzyści płynące z programu ubezpieczenia na warunkach konsorcjum Marsh i Supra Brokers S.A. to między innymi:

- ubezpieczenie chroni 24h na dobę na terenie całego świata

- ubezpieczenie obejmuje okres od 01/09/2020 do 31/08/2021 jeśli polisa zostanie wykupiona do końca października 2020

- najwyższe sumy ubezpieczenia na rynku, a w ślad za tym najwyższe wypłaty odszkodowania za dane zdarzenie powodujące uszczerbek na zdrowiu.

- najszerszy zakres ubezpieczenia (odpowiedzialność Ubezpieczyciela za skręcenia, złamania, zwichnięcia, świadczenia bólowe, szpital w wyniku choroby oraz wiele innych w tym ryzyko Covid-19)

- możliwość wyboru wśród 4 wariantów (każdy ma „zaszyte” wyczynowe uprawianie sportu)

- 200% SU za zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego

- 400% SU za zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku na terenie placówki oświatowej.

- płatny pobyt w szpitalu zarówno w wyniku nieszczęśliwego wypadku jak i choroby, w tym również w wyniku zarażenia Covid-19!

- zdecydowanie najwyższa ochrona ubezpieczeniowa również dla osób po poważnych wypadkach. Aż do 30% SU za zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w związku z NW, oraz do 30% zwrotu za koszty nabycia przedmiotów       ortopedycznych i rehabilitacyjnych .

- aż 6% SU w przypadku pogryzienia, ukąszenia itp. dające realną pomoc w najcięższych przypadkach jak np. pogryzienie małego dziecka przez psa (standard to tylko 1 %).

- zwrot kosztów naprawy okularów.

Dokumenty do pobrania: