Świetlica

Plan zajęć

Godziny Realizowane  zajęcia
7:00-9:00 Zajęcia indywidualne, zgodne z zainteresowaniami dzieci.
9:00-10:00 Śniadanie, porządkowanie sali po śniadaniu. Nauka własna
10:00-12:00 Zajęcia programowe prowadzone zgodnie z tematyką tygodnia oraz pomoc w nauce.
12:00-13:00 Przygotowanie do obiadu. Obiad. Zabawy według zainteresowań dzieci.
13:00-14:00 Zajęcia programowe związane z tematyką tygodnia.
14:00-15:00 Odrabianie prac domowych.
15:00-16:00 Pobyt na świeżym powietrzu. Gry i zabawy ruchowe.
16:00-18:00 Dowolne gry i zabawy dzieci. Porządkowanie sal, gier i zabawek.